Usługi pogrzebowe: Cerber

Pośredniczymy przy rozliczeniach z ZUS.
Zajmujemy się przygotowaniem i transportem zwłok w kraju i za granicą.
W naszym zakładzie wykonujemy wieńce i wiązanki.
Organizujemy transport autokarowy dla uczestników ceremonii

- oprawę muzyczną
- trumny
- chłodnie
- nekrologi
- karawany
- tabliczki
- krzyże
- kartki pamiątkowe
- limuzyny

Forum pogrzebowe

Dobre forum pogrzebowe powinno być przejrzyste, łatwe w obsłudze i mieć ciekawą szatę graficzną.

Jak dobrze wybrać zakład pogrzebowy?

Poszukaj zakładów pogrzebowych blisko miejsca zamieszkania. Potrzebne informacje z łatwością znajdziesz w internecie. Jeśli zgon nastąpił z dala od miejsca zamieszkania, sprawdź, które zakłady oferują usługę transportu zwłok. Porównaj zakres usług oferowanych przez poszczególne zakłady oraz cenę usług. Wybierz zakład, który wyda ci się najbardziej odpowiedni.
krok. Sprawdź wśród znajomych lub na forach internetowych, jaką opinię ma dany zakład, jaki jest poziom świadczonych przez niego usług oraz czy nie dolicza żadnych dodatkowych opłat. Spotkaj się z pracownikiem zakładu pogrzebowego i wyjaśnij wszystkie wątpliwości. Sporządź umowę, w której określisz szczegółowo zakres usług, które ma wykonać zakład pogrzebowy oraz ich ceny.

Informacje o spadku

Spadek po zmarłym - bardzo szerokie i profesjonalne opracowania, dotyczące prawa spadkowego,
a więc:

- dziedziczenie testamentowe,
- dziedziczenie ustawowe,
- zachowek,
- postępowanie sądowe,
- spadki zagraniczne

i wiele innych znajdują się na stronach naszego serwisu usług pogrzebowych UslugiPogrzebowe.com.pl w dziale Porady prawne. Natomiast w dziale Pisma i formularze można pobrać wiele wzorów testamentów, pism urzędowych, wniosków itp.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Kiedy przysługuje zasiłek pogrzebowy?
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
1. ubezpieczonego,
2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. 1-2.
Członkami rodziny, o których mowa w pkt. 5, są:
dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
inne dzieci, przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności (również w ramach rodziny zastępczej),
wnuki i rodzeństwo,
małżonek (wdowa i wdowiec),
rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.
Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?
Zasiłek pogrzebowy przysługuje (jeżeli pokryły koszty pogrzebu):
osobie prywatnej,
pracodawcy,
domowi pomocy społecznej,
gminie,
powiatowi,
osobie prawnej kościoła lub związku wyznaniowego.
Przedawnienie roszczeń o wypłatę zasiłku
Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa, w razie nie zgłoszenia wniosku o jego przyznanie, w okresie 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Co to jest kremacja?

Kremacja,to inaczej spopielanie, staje się coraz powszechniejszą formą pogrzebu naszych bliskich.
Kremacja przeprowadzana jest w piecu kremacyjnym. Najbliżsi mogą być obecni przy wprowadzaniu trumny z ciałem zmarłego do komory pieca kremacyjnego. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany.

Rozsypywanie prochów zmarłych poza obszarem cmentarzy i katakumb jest w Polsce nielegalne, z wyłączeniem pogrzebów morskich (niezbędne są odpowiednie pozwolenia).
Proces kremacji jest bezdymny i bezzapachowy.

Coraz częściej zakłady pogrzebowe posiadają w zakresie swoich usług kremację.

organizacja pogrzebu osoby bliskiej w zakładzie pogrzebowym

Organizując pogrzeb bliskiej osobie musisz pamiętać o kilku formalnościach. Sprawdź jakich spraw należy dopilnować oraz jakie są możliwości związane z uroczystością pogrzebową w Wielkiej Brytanii.